Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

Umut sinemada toplumsal gerçeklik ve Yılmaz Güney sineması. Yılmaz Güney hem siyasal duruşu hem de Türk sinemasına getirdiği yeni anlayışlarla sinema tarihinde kendine özgün bir yer edinmiştir. Yılmaz Güney’in sinemaya başladığı yıllar bütün dünyada sol-sosyalist devrimci ideolojinin zirve yaptığı yıllardır. Sol ideolojinin içinden gelen biri olarak filmlerinin neredeyse tamamında bu dil kendini açığa vurur.

Devamını oku…Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

Bilinçli bir Müslümanın özellikleri şunlardır: Allah’ın birliğine ve O’ndan başka ilâh olmadığına, Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna, peygamberlere kitap gönderildiğine, âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna şüphesiz inanır ve dili ile de bunları ifade (ikrar) eder.

Devamını oku…40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

Don`t copy text!