Hakkımızda

Hakkımızda birkaç kelam edecek olursak söze Mavera kelimesinin anlamını söylemekle başlayabiliriz. Mavera, Arapça kökenli bir sözcük olup, mā “şey” ve verā’ “arka” kelimelerinin birleşimiyle oluşmuştur. Kubbealtı lügatine göre; bir şeyin ötesinde, arkasında, gerisinde bulunan yer, zaman vb., öte demektir.

Hakkımızda

Yeryüzünün buhranlı zamanlarında dünyaya meşale olabilecek fikirler, çıkış yolları araması insanlığın kader örgüsüne dahildir. Tarih boyunca karanlığın katmanları arasından toplumları aydınlığa çağırmak için elçiler gelmiştir.

Ve Onlar, yeryüzünü zulümden adalete, kinden merhamete, endişeden güvene çıkarmak için Allah’ın kutlu yoluna, sırat-ı müstakime çağırdılar. Hakk ile hakikat ve hikmet ile bezenmişti yolları. Bütün çetrefilli, kasvetli yollar arasından seçilmiş ve sükunetle döşenmiş bir yola koyulmuştu onlar. Karşı koymalar, engellemeler, ezalar mücadelelerinden alıkoymamıştı Resulleri Zira yeryüzünde insanlara tanıklık edecekler onlar.

Ve peygamberlerin izi üzere yol yürüyenler, onlara inanan, onların yoluna revan olanlar. Onlar da hakkın ve adaletin şahitleri olarak yeryüzünün bir esenlik yurduna dönüşmesi için yürüyecekler, koşacaklar, mücadele verecekler.

Bir yandan hakkın şahitleri, diğer tarafta batılın ve zulmün taraftarları. İnsanlık tarihi kadar eski bir mücadeledir bu.

Tarih seyrinin son devrinde coğrafi keşifler, birbiri ardına dizilmiş ihtilaller, sanayi devrimi, sömürmeye koşullanmış savaşlar. Batıl, yeni ve hızlı hamlelerle dolaşmaya, başlıyordu yeryüzünü. Sömürmek için yeni topraklar, yeni ve gelişmiş yöntemler bulunuyordu kıtalar arasında yaşayan halklar için.

Yeni silahlar; yeni öldürme biçimleri, yeni bir şiddet ve nihayet ardı arkası kesilmeyen savaşlar yine.

Ülkeler işgal ediliyor, sömürgeler oluşturuluyor, kıtalar arasında kaynaklar taşınıyor ve zengin, sorgulanamayan güçler, yeni tiranlar çıkıyordu sahaya. İnsanlık için bir yönüyle yaşam koşulları kolaylaşırken, iletişim araçları, teknolojik gelişmişlik bakımından birbirinden son derece farklı seviyede halklar oluşuyordu.

Bir yandan sömürmek için bütün güçlerini seferber edenler diğer yandan direnenler ve canları pahasına savunanlar.

Son çağın debdebesinin en yoğun yaşandığı topraklar müslümanların yaşadığı coğrafyadır. Çin hududundan Balkanlara, Cebel-i Tarık’tan Yemen’e kadar kara ve kızıl emperyalizmin en kibirli yüzüyle karşılaşıyordu Müslümanlar. Çanakkale’de, Filistin’de, Yemen’de, Libya’da, Bağdat’ta, Hindistan’da, Türkistan’da…

Cephe sadece topların, tüfeklerin patladığı yer değildi elbette. Çıkış yolları ararken düşülen tuzaklar, öz değerlerinden kopuş süreci de başlamıştı bir yandan. Hedefte sadece altıyla üstüyle yeni dünya düzeninin doymak bilmez iştahını kabartan topraklar değildi.

Bin yıldır kalplerde gezinen iman; çarşıda, sokakta gezinen merhametle, dağlardan ovalardan şehirlere yayılan vahdetle, insanları birbirine bağlayan İslam ve ruy-i zeminde gezinen ezan da törpülenmeli, emre amade edilmeliydi. Yeni kurgular, senaryolar, düzenekler bir biri ardınca sıralanıyor ve yorgun, takati zayıflamış halklar teslim alınmak isteniyordu.

Mavera Blog, işte böyle bir zeminde son çağın yaşayan şahitleri olarak, İslam’ın vatan kıldığı topraklarda adalet, merhamet, emniyet ve vahdet gibi insanlığın saadeti için İslam ile gelen ilkelerin yeniden hakim olması mücadelesi vermektir.

Artık modern çağın insanlarını bir yılgınlar ve yorgunlar topluluğu olarak dizayn etme girişimlerinin karşısına hayatlarını bir diriliş soluğuyla geçmiş şahsiyetlerin izleğinde durabiliriz. Durmalıyız. Şu modern hız çağında görkemli bir duruşla ancak, durulabilir, böyle sükunet bulabiliriz.

Rabbimizden, çağımızın kandilleri mesabesinde nicesi kutlu İslam davasına canını feda etmiş, nicesi türlü çilelerle ömrünü geçirmiş alimlerimizin, mütefekkirlerimizin, hareket önderlerimizin izinde, dalalete düşmeden, sırat-ı müstakimden sapmadan, yılmadan ve ye’se kapılmadan gayret göstermeyi bizlere nasip etmesini diliyoruz.

Ey Rabbimiz!
Hüznümüzü arttır, kederlendirme.

Künye

www.mavera.xyz

İmtiyaz Sahibi:
Abdullah Mavera

Editörler:
Ahmet Buhara Yüce
Yavuz Selim Devletşah

İletişim

İletişim sayfamızdan bize ulaşabilirsiniz.

Don`t copy text!