İslam’ın Şartları Nelerdir? İslam’ın İlk Şartı Nedir?

İslam; Resûlullah Aleyhisselam’ın tebliğ buyurduğu şeyleri dil ile açıkça söylemek, kalb ile onaylayarak Allahü Teâlâ’ya itâat etmektir. İslam’ın şartları nelerdir? İslam’ın şartları şunlardır.

İslam’ın Şartları

İslam dîni beş esas üzerine kurulmuştur. Bunlar sırayla şöyledir;

1- Kelime-i şehâdet getirmek,
2- Namaz kılmak,
3- Zekât vermek,
4- Ramazan orucunu tutmak,
5- Hacca gitmek.

İslâm’ın şartlarını yerine getiren kişiye mümin ve müslüman denir. Bu şartlardan herhangi birini inkâr eden ise dinden çıkmış (mürted) olur.

Kelime-i Şehadet

İslam’ın birinci şartı olan kelime-i şehâdet şudur:

أشهد أن لا إل إلا ل له اشهد أن محمدا عبده ورسولُه
Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh.

Türkçe Anlamı: Ben şehâdet ederim ki, Allâh’tan başka ilâh yoktur. Yine şehâdet ederim ki, Muhammed aleyhisselâm onun kulu ve elçisidir.

Ef’al-i Mükellefin

İslâmiyet dini akıllı ve ergen olan müslüman erkek ve kadınlara bazı hususları emretmiş, bazı hususları da yasaklamıştır. Bu emir ve yasaklara teklif, müslümanlara da mükellef denir.

Mükelleflerin yapmaları veya yapmamaları gereken şeylere ef’âl-i mükellefin denir. Ef âl-i Mükellefin sekiz kısma ayrılır.

1- Farz: Kesin delil ile sabit olan hükümlerdir ve iki kısımdır:

a- Farz-ı ayın: Mükellef her müslümanın ancak kendisinin yapması ile yerine gelen amellerdir. Örneğin beş vakit namaz ve oruç gibi.

b- Farz-ı kifâye: Bazı müslümanların yapmaları ile diğer müslümanlardan mesûliyeti kalkan farzlardır. Cenâze namazı ve selâm almak gibi. Eğer böyle bir farzı müslümanlardan hiçbirisi yap- mazsa hepsi mesul olurlar.

2- Vacip: Farz derecesinde kat’î olmayan delille sâbit hükümlerdir. Örneğin vitir ve bayram namazları gibi.

3- Sünnet: Peygamber Efendimiz Aleyhisselâm’ın mübarek sözü, işi ve başkası yaptığında hoş gördüğü şeylerdir. Sünnet ikiye ayrılır:

a- Sünnet-i müekkede: Peygamberimiz Aleyhisselam’ın devamlı olarak yapıp, pek az terk ettiği sünnetlerdir. Sabah ve öğle namazının sünnetleri gibi.

b- Sünnet-i gayr-i müekkede: Peygamberimiz Aleyhisselam’ın arasıra yaptığı sünnetlerdir. Örneğin ikindi ve yatsı namazlarının ilk sünneti gibi.

4- Müstehap: Peygamberimiz Aleyhisselam’ın bazan yaptıkları şeylerdir. Örneğin sadaka vermek ve nâfile oruç tutmak gibi.

5- Mübâh: Yapılmasında sevap, yapılmamasından ise günah olmayan şeylerdir. Örneğin oturmak, kalkmak, yemek, içmek gibi.

6- Mekrûh: Yapılması hoş karşılanmayan ve amelin sevâbını eksilten şeylerdir. Örneğin namaz içinde etrafa bakmak gibi.

7- Müfsid: Yapılmasına başlanmış olunan bir ibadeti bozan şeylerdir. Örneğin abdestli iken vücudunun bir yerinden kan veya irin çıkması, namazda gülmek ve oruçlu iken bir şey yemek gibi.

8- Haram: Yapılması kesin delille yasak edilen şeylerdir. Örneğin alkollü içki içmek, anaya-babaya asi olmak gibi.

Dikkatinizi Çekebilir: Güzel Ahlak ve Sorumluluk Bilinci (Değerler Eğitimi #1)

Namaz

Allâh’a ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselam’a îman etmekten sonra İslâm’ın şartları arasında en büyüğü ve en önemlisi namazdır. Namaz kılmak îmânlı olmanın alâmetidir.

Bütün peygamberler ümmetlerine namazı en erdemli ibâdet olarak bildirmişlerdir. Namazın farzları on iki tanedir. Namazın dışındaki farzlara şart, içindeki farzlara ise rükün denir.

Namazın ŞartlarıNamazın Rükünleri
Hadesten tahâretİftitah tekbîri
Necâsetten tahâretKıyam
Setr-i avretKırâat
İstikbâl-i KıbleRükû
NiyetKa’de-i Ahîre

Hadesten Tâharet

Namazın şartlarından ilki hadesten tahârettir. Hades iki kısımdır:

Küçük hades: Abdesti olmamaktır.

Büyük hades: Cünüp olmak, kadınların lohusa veya hayızlı (aybaşı hali – regl) olmasıdır.

Kadın yahut erkek olsun; namaza duracak kimselerin abdestsiz ise abdest alması, cünüp ise gusletmesi yani bütün vücudunu yıkaması şarttır. Kadınların lohusalık ve aybaşı (regl) hallerinden sonra da gusletmeleri farzdır.

Abdest

Abdest, vücudun belli âzâları usulüne göre yıkamaktan ve meshetmekten ibaret dinî bir temizliktir. Abdestsiz bir
kişi namaz kılamaz, Kâbe’yi tavaf edemez, Kur’ân-ı Kerîm’e dokunamaz.

Abdestin Farzları

Abdestin farzı dört tanedir:

1- Yüzü yıkamak,
2- Elleri dirsekleriyle beraber yıkamak,
3- Başın dörtte birini meshetmek, yani elini su ile ıslatarak başına sürmek,
4- Ayakları (topuklarıyla beraber) yıkamak.

Abdestin Sünnetleri

1- Niyet etmek,
2- Eûzü ve Besmele ile başlamak,
3- Önce elleri bileklere kadar yıkamak,
4- Misvak kullanmak,
5- Bir uzuv kurumadan diğerini yıkamak,
6- Ağız ve buruna üç kere su vermek,
7- Kulağı meshetmek,
8- Parmakları hilâllemek; yani bir elin parmaklarını diğer elin parmakları arasına geçirip çekmek,
9- Âzâları üçer kere yıkamak,
10- Başı kaplama meshetmek,
11- Abdesti düzeni üzere almak; yani abdest uzuvlarını sırasıyla yıkamak,
12- El ve ayakları yıkamaya parmak uçlarından başlamak.

Abdest alırken okunacak birçok duâ olmakla beraber güzel olan bütün uzuvları yıkarken besmele çekip kelime-i şehâdet getirmektir.

Abdestin Mekruhları

1- Sağ el ile sümkürmek,
2- Abdest uzuvlarından herhangi birini üç defadan fazla veya eksik yıkamak,
3- Suyu yüzüne çarpmak,
4- Güneşte ısıtılmış su ile abdest almak.
5- Suyu çok az kullanmak veya israf etmek,
6- Abdest alırken konuşmak,
7- Abdestin sünnetlerini terk etmek.

Abdesti Bozan Şeyler

1- Önden ve arkadan idrar, kan, gâita gibi necâset ve meni çıkmak,
2- Vücuttan kan, irin ve san su akmak,
3- Ağız dolusu kusmak,
4- Delirmek,
5- Sarhoş olmak,
6- Bayılmak,
7- Arkadan yel çıkmak,
8- Yan yatarak veya iki ayağını yana çıkarıp oturağı boşta kalacak şekilde veya bağdaş kurarak oturup uyumak. (Oturağı yere tamamen yerleştirmek sûretiyle uyumak abdesti bozmaz.)
9- Namaz içerisinde başkası duyacak kadar gülmek,
10- Dişlerin arasından çıkan kan, tükürüğe denk veya tükürükten fazla olmak. Kan tükürükten az olduğu zaman, abdesti bozmadığı gibi, tıraş olmak, tırnak kesmek de abdesti bozmaz.

Abdest Nasıl Alınır?

Mümkünse kıbleye doğru dönülür, yüksek bir yere oturulur, Eûzü ve Besmele çekilir.

Eller bileklere kadar üç kere yıkanır, parmaklar birbiri arasına geçirilerek hilâllenir, parmaktaki yüzük oynatılarak altına su ulaştırılır.

Varsa misvak kullanılır, yoksa başparmak ve şehâdet parmağıyla dişler ovulur. Besmele çekilerek ağıza üç kere su alınır. Besmele çekilir, üç kere buruna su verilir. Oruçlu değilse su burunun yumuşağına kadar çekilip, sol elle burun temizlenir.

Abdeste kalp ile niyet edilip, Besmele çekerek avuca su alınıp saç itiminden çene altına, yan taraflardan da kulak yumuşaklarına kadar yüz, üç defa yıkanır. Kaşların altı ıslatılır. Bu iş iki kere daha yapılır. Her yıkamada yüz ovalanır.

Besmele çekerek önce sağ, sonra sol kol dirsekle beraber üç kere ovalanarak yıkanır. Besmele çekerek sağ elle başın dörtte biri mesh edilir. Ardından şehâdet parmaklarıyla kulaklar, başpamakla da kulakların arkası mesh Ar.

Elin baş ve işret parmakları hariç, diğer üç parmaklar ile de boyun kısmı meshedilir.

Kaplama mesh yapmak sünnettir. Kaplama mesh ise şu şekilde yapılır:

İlk olarak, iki el ıslatılır, başparmak ve işaret parmakları aynı tutulup diğer parmaklar birbirine yapıştırılır. İç tarafları başın önünde saçların başlangıcına konulur. Başparmak ile şehâdet parmakları ve avuç içi başa dokundurulmaz.

İki el geriye doğru çekilerek meshedilir. Avuçların içi ile başın yan tarafı, arkadan öne doğru çekerek meshedilir. Sonra işaret parmakları ile kulak içleri meshedilir. Başparmaklar da kulak arkasına konulup, kulak arkalan yukarıdan aşağıya meshedilir.

Diğer üç parmakların dış yüzleri ile de ense meshedilir. Boğaz meshedilmez.

Ayaklar sol el ile yıkanır. Besmele ile sağ ayağın ucundan yıkamaya başlanır ve ayak parmakları sol elin küçük parmağı ile hilâllenir. Hilâllemeye sağdan sola doğru yani, sağ ayakta küçük parmaktan, sol ayakta ise başparmaktan başlanır ve alttan üste doğru yapılır. Sağ ayak gibi sol ayak da besmele ile yıkanır.

Abdestte her uzuv yıkanırken kelime-i şehâdet okunur. Abdesten sonra artan sudan ayakta ve kıbleye doğru
birkaç yudum içilir. Abdesten sonra şu üç şey menduptur:

1- Kelime-i şehâdet getirmek.
2- Sübhânekellâhümme ve bihamdik. Eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke!ve etûbü ileyk duasını okumak.
3- 1, 2 veya 3 defa “Kadr sûresini” okumak.

Resimlerle Abdest Alınışı

İslam'ın Şartları Nelerdir? (Eğitim #6)
İslam’ın Şartları Nelerdir? – Abdest Nasıl Alınır? -1
İslam'ın Şartları Nelerdir? - Abdest Nasıl Alınır? -2
İslam’ın Şartları Nelerdir? – Abdest Nasıl Alınır? -2
İslam'ın Şartları Nelerdir? - Abdest Nasıl Alınır? -3
İslam’ın Şartları Nelerdir? – Abdest Nasıl Alınır? -3
İslam'ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -4
İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -4
İslam'ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -5
İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Nasıl Alınır -5
İslam'ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -6
İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -6
İslam'ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -7
İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -7
İslam'ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -8
İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -8
İslam'ın Şartları Nelerdir? İslam'ın İlk Şartı Nedir? 1
alt=”İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -9
İslam'ın Şartları Nelerdir? İslam'ın İlk Şartı Nedir? 2
alt=”İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -10
İslam'ın Şartları Nelerdir? İslam'ın İlk Şartı Nedir? 3
alt=”İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -11
İslam'ın Şartları Nelerdir? İslam'ın İlk Şartı Nedir? 4
alt=”İslam’ın Şartları Nelerdir? Abdest Alınışı -12

Necâsetten Tahâret (Pislikten Temizlenmek)

Namazın şartlarından bir diğeri de necâsetten tahârettir. Yani namazın kılınacağı yerde, kişinin bedeninde ya da elbisesinde namazın kılınmasına engel olacak pislik varsa temizlemektir.

Necâset iki kısımdır:

1- Ağır (galiz) necâset: İnsanın ön ve arkadan çıkan pisliği, eti yenmeyen hayvanların idrarı, dışkısı ve salyası, tavuk, kaz ve ördeğin dışkısı, kan, irin, meni, mezi, vedi, ağız dolusu gelen kusuntu, şarap ve diğer haram içkilerdir.

Bu necasetlerden sidik, kan, irin gibi sıvı olanlar avuçiçinden geniş; dışkı gibi katı olanlar da bir dirhemden (3,2 gr.) ağır olursa namazın kılınmasına engeldir. Bu
necasetlerin hepsi bir yerde veya ayrı ayrı yerlerde olsa da temizlemek farzdır.

2- Hafif necâset: Atın idrarı, eti yenen evcil ve yabani hayvanların pisliği, eti yenmeyen kuşların dışkısıdır.

Bu necâset, bir uzvun/organın veya elbisenin dörtte birinden fazlasına bulaşmış ise namaz kılınmasına engeldir.

İstincâ, İstinkâ, İstibrâ

İstincâ, bir kişinin büyük veya küçük abdestten sonra pisliğin çıktığı yeri temizlemesidir.

İstinkâ, istincâda mübâlağa yapmaktır. Yani önce pisliği kuru bir şeyle silmek, sonra su ile yıkamak sonra da kurulamaktır.

İstibrâ ise, erkeklerin idrar yaptıktan sonra erkeklik uzvundaki akıntıyı tamamen kesmeleridir. Bu, sıvazlamadan sonra, öksürmek, bir miktar yürümek, bir yana eğilmek sûretiyle olur.

Setr-i Avret (Avret Mahallini Örtmek)

Namazın şartları bahsinde üçüncüsü setr-i avret, yani avret mahallini örtmektir. Avret mahalli, insan vücudunda başkaları tarafından görülmesi ve gösterilmesi haram olan yerlerdir.

Erkeklerin avret mahalli, göbeğinden diz kapağının altına kadardır. Kadınlanın ise, bileklerine kadar elleri, topuklarına kadar ayakları ve yüzleri hariç bütün vücutları avret mahallidir.

İstikbal-i Kıble (Kıbleye Dönmek)

Namazın şartlanından dördüncüsü istikbâl-i kıbledir. İstikbâl-i kıble, Mekke’de Kâbe’yi görenler için tam Kâbe’ye doğru dönmektir. Uzakta olmaları sebebiyle Kâbe’yi göremeyenlerin ise Kâbe tarafına dönmeleri kâfidir.

Vakit

Namazın şartlarından beşincisi vakit, yani her namazı vakti girince kılmaktır. Vakti girmeden kılınan namaz edâ edilmiş olmaz. Namaz vakitleri her bölgeye göre hazırlanan takvimlerle tespit edilmiştir.

Kerâhet Vakitleri

Üç vakit vardır ki bu vakitlerde namaz kılınmaz:

1- Güneş doğduktan sonra. Türkiye’de yaklaşık 40-50 dakika.

2- Güneş tam zevâl vaktinde iken yani öğle namazından önceki vakit. Türkiyede yaklaşık 20 dakika.

3- Güneş batarken, yani akşam namazından önceki 45 dakika içinde. Bu vakitte ancak o günün ikindi namazının farzı kılınabilir.

Bu üç vakitte; kazâya kalmış farz namazlar, vâcip namazlar, kerâhet vaktinden önce hazırlanmış cenazenin namazı kılınmaz.

Yine önceden okunmuş bir secde ayetinden dolayı tilâvet secdesi de yapılmaz. Aksi takdirde tekrar yapılması gereklidir.

Bu üç vakitte nafile namaz da kılınmaz, fakat kılındığı takdirde tekrar kılınması gerekmez.

Kerâhet vakitlerinde Kur’ân okuyup, zikir yapmak caizdir. Sabah namazı vakti girdikten sonra, (sabah namazının sünneti hariç) güneş doğuncaya kadar, ikindi namazı kılındıktan sonra da güneş batıncaya kadar nâfile namaz kılmak mekruhtur.

Niyet

Namazın şartlarından altıncısı niyet, yani Allâh rızâsı için namaz kılmayı dilemek ve hangi namazı kılacağını bilmektir.

Niyet kalp ile yapılır. Kalbin niyeti ile beraber dil ile de söylenebilir. Ama sadece dil ile söylendiği halde kalpden niyet edilmezse, namaza niyet edilmiş olmaz.

İmâm-ı Rabbânî Hazretleri şöyle buyurmuşlardır: Sadece dil ile niyet olmaz. Çünkü, çok kimse yalnız dil ile niyet ederek, kalp ile niyeti terk ediyor. Böylece namazın farzlarından biri olan kalp ile niyet yok oluyor. Namaz kabul olmuyor. O halde, niyeti dil ile değil, kalp ile yapmalıdır.

Farz namazlarda, bayram ve vitir namazlarında niyeti belirtmek lazımdır. Mesela “Bugünkü sabah namazına veya cuma namazına veya vitir namazına veya bayram namazına diye niyet edilir.

Nafile namazlarda sadece “Namaz kılmaya” diye niyet etmek yeterli gelir.

İftitah Tekbiri (Allâhü Ekber Diyerek Başlamak)

Namazın rükünlerinden ilki iftitâh tekbiri yani namaza “Allâhü Ekber” diyerek başlamaktır.

Tekbir alırken ilk heceyi (Aaallâhü) şeklinde uzatmak câiz değildir. Bunu yapan, namaza girmemiş olur. Namaz içinde yaparsa namazı bozulur.

Kıyam (Ayakta Durmak)

Namazın rükünlerinden ikincisi kıyâm yani ayakta durmaktır. Kıyâm, farz ve vâcip namazlarda şarttır. Ayakta durmaya imkânı olanın oturarak kılması câiz değildir.

Kraat (Kur’an Okumak)

Namazın rükünlerinden üçüncüsü kırâattır. Bu da namaz kılanın kendisi işitecek derecede Kur’ân-ı Kerîm âyetlerinden bir miktar okumasıdır.

Rükû

Namazın rükünlerinden bir diğeri de rükûdur. Rükû, kıyâmda kırâatı; Fâtiha ve bir kısa sûreyi okuduktan sonra, baş ile sırt düz olacak şekilde eğilmektir.

Bu esnada eller dizlere kadar uzatılır. Erkekler, dizlerini elleriyle kavrar ve parmaklarını açarlar. Kadınlar ise, parmaklar kapalı olarak ellerini dizlerinin üzerine koyarlar.

Rükû’da gözler ayak parmaklarına bakar. Oturarak namaz kılan, rükû için başını diz hizasına kadar eğer.

Secde

Namazın rükünlerinden beşincisi ise secdedir. Secde, rükûdan doğrulduktan sonra alnını, burnunu, iki ayağının parmak uçlarını, iki eli ile iki dizini yani yedi uzvunu yere koymaktır.

Secdede gözler burnun iki yanına bakar, eller yüzün hemen iki yanında, parmaklar kapalı ve kıbleye doğru tutulur.

Ka’de-i Ahire

Namazın rükünlerinden sonuncusu ka’de-i ahîredir yani son oturuş demektir. Ka’de-i ahîre, namazın sonundaki oturuşta “Ettehıyyâtü”yü okuyacak kadar oturmaktır.

Ka’dede erkekler, sağ ayaklarını parmakları kıbleye gelecek şekilde çevirir ve sol ayağını yatırarak üzerine oturur. Kadınlar ise uylukları üzerine oturup iki ayaklarını sağa çıkarırlar.

Kadınların bu şeklide oturmasına teverrük denir. Ka’dede eller dizlerin üzerine kıbleye doğru serbest olarak konur. Ka’dede gözler kucağa bakar.

Oruç

Oruç, ibadet niyetiyle imsaktan güneş batıncaya kadar hiç bir şey yememek, içmemek ve cinsî münâsebette bulunmamaktır.

Orucun Farzları

1- Niyet etmek
2- Niyette orucun ilk ve son vaktini bilmek,
3- İmsaktan itibaren güneş batıncaya kadar, orucu bozan şeylerden kendini tutmaktır. Oruca başlama zamanına “imsak”, orucu açmaya da “iftâr” denir.

Oruç altı kısımdır:
1- Farz,
2- Vâcip,
3- Sünnet,
4- Mendûp,
5- Nâfile,
6- Mekrûh.

1- Farz Oruç: Ramazan orucunun edâ ve kazâsı ve keffâret orucu.

2- Vâcip Oruç: Bozulan nâfile orucun kazâsı ve adak orucu.

3- Sünnet Oruç: Muharrem ayının 9’uncu günüyle beraber Âşûrâ günü yani 10’ncu günü tutulan oruçtur.

4- Mendûp Oruç: Her aydan tutulan 3 gün oruç. O üç günün “eyyâm-i biyz” yani kamerî ayın 13, 14, 15’inci günleri olması da mendûptur.

5- Nâfile Oruç: Bu oruçlardan başka mekrûh olmayan oruçlar nâfiledir.

6- Mekrûh Oruç: Yalnız Âşûrâ gününde tutulan oruçtur. Ramazan bayramının birinci, kurban bayramının 1, 2, 3 ve 4’üncü günleri oruç tutmak tahrîmen mekruhtur.

1- Geceden niyet icap eden oruçlar: Ramazanınnkazâsı, nâfileden bozulan ve gününe gün tutulan oruç, keffâret oruçları, zamanı belli olmayan nezir oruçları. Bunlarda mutlaka geceden niyet şarttır.

2- Geceden niyet icap etmeyen oruçlar: Ramazan ayında tutulan oruç, zamanı muayyen olan nezir orucu ve nâfile oruçlar. Bunlara geceden niyet şart değildir. Gece niyet edilebildiği gibi, gündüzün kaba kuşluğa kadar da niyet edilebilir.

Ramazan günlerinde ister mutlak oruca niyet edilsin, isterse nâfileye veya başka bir vâcibe niyet edilsin, oruç ramazan orucu olur.

Orucu Bozup da Sadece Kazâ İcabettiren Şeyler

1- Oruç hatırında iken boğazına birşey kaçmak,
2- Ağzına aldığı veya burnuna çektiği su hata ile boğazına kaçmak,
3- Ramazan orucuna niyet etmeyerek orucu yemek,
4-Unutarak yedikten sonra, orucu bozulmadığı halde bozulduğunu zannederek bilerek yemek ve içmek,
5- Ağzına giren kar veya yağmur suyunu istemeyerek yutmak,
6- İğne vurdurmak,
7- Burnuna ilaç çekmek,
8- Kulağına yağ akıtmak,
9- İmsak vaktinin girmediğini sanarak sahur yemek,
10- Güneş battığı zannı ile iftâr etmek,
11- Kusmuğunu ağzından çıkarmayıp yutmak,
12- Eşinden veya sevdiğinden başkasının tükrüğünü yutmak,
13- Kendi tükrüğünü dışarı çıkarıp sonra yutmak,
14- Su veya yağ ile ıslanmış parmağını ayıp yerlerine sokmak,
15- Dişi kanayıp kanı, tükrüğünden fazla veya tükrüğü ile müsâvî olduğu halde yutmak,
16- Buhur yakıp, dumanını boğazına kaçırmak.

Orucu Bozup Kazâ ve Keffâret İcabettiren Şeyler

1- Bilerek yemek-içmek
2- Bilerek cinsî münâsebette bulunmak,
3- Bilerek sigara içmek,
4- Gıybet ettikten sonra, orucunun bozulduğunu zannedip bilerek orucu bozmak,
5- Eşinin veya sevdiği bir kimsenin tükrüğünü yutmak,

Yukarıda sayılanlardan birini yapan kimse bozduğu orucu kazâ eder ve keffâret olarak da ara vermeden iki ay oruç tutar.

Oruçluya Mekruh Olan Şeyler

1- Zarûretsiz bir şey tatmak,
2- Zarûretsiz bir şey çiğnemek,
3- Önceden çiğnenmiş ve tadı kalmamış bir sakızı çiğnemek,
4- Öpmek,
5- Kişinin eşiyle sarılması ve kucaklaşması,
6- Tükrüğünü ağzında biriktirip yutmak,
7- Kan aldırmak.

Orucu Bozmayan Şeyler
1- Unutarak yemek, içmek ve cinsî münâsebette bulunmak,
2- Sırf bakmak veya düşünmekle meni gelmesi,
3- Uyurken ihtilâm olmak,
4- Meni gelmeksizin öpmek,
5- Hacâmat olmak
6- Ağza gelen balgamı yutmak,
7- Burnuna inen akıntıyı yutmak,
8- Kulağına su kaçmak,
9- Dişleri arasında kalan nohuttan küçük bir şeyi yemek,
10- Elinde olmayarak (çok dahi olsa) kusmak,
11- Sürme çekmek,
12- Gıybet etmek,
13- Göze ilaç damlatmak.

Zekat

Zekât senelik mâlî bir ibâdettir. Cenâb-ı Hakk’ın rzası için, zengin Müslümanların her sene mallarından kırkta birini; Kur’ân-ı Kerîm’de bildirilen sekiz sınıftan birine tamamen vermelerinden ibârettir.

Zekâtın farz olmasının şartı: Bâliğ (ergen), akıllı, hür olan ve borcu bulunmayan müslümanın, asli ihtiyâcından fazla olarak üzerinden bir yıl geçen nisab miktarı mala sahip olmasıdır.

Nisab miktarı malda, ayrıca nemâ (üreme, çoğalma) da şarttır. Altın ve gümüş, çoğalmasa da, nisab miktarı olunca zekâtları verilir.

Nisab: Zekâtın vâcip olması için dinin koyduğu bir ölçüdür. Kişinin aslî ihtiyacından ve borcundan başka

20 miskâl (80.18 gram) altın veya bunun değerinde para ve ticaret malına sahip olmasıdır. Aslî ihtiyaç, ev ve ev için lüzumlu eşya, elbiseler, âletler, kitaplar, binek (at veya araba) ve erzaktır.

Paranın her 40 liradan bir lirası zekât olarak verilecektir. Canlı hayvanların zekâtı: Koyunda; kırkta bir, devede; beş devede bir koyun, sığırda; otuzda bir danadır. Madenler de zekâta tâbîdir.

Öşür

Öşür, arâzî mahsûllerinin zekâtıdır ve çıkan mahsûlden onda birini vermektir. Şâyet arazi suya para verilerek sulanıyorsa yirmide biri verilir. Arazi mahsulleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, salatalık, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, kudret helvası, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsûllerdir.

Türkiye’de araziler tapulu ve sahipli olduğu için Türkiye arazisi öşür arazisidir. Zirâatle uğraşan Müslümanların bu öşürlerini mutlaka vermeleri lazımdır.

Zekâtın verileceği yerler

Tevbe sûresinin 60. âyetinde açıklanmıştır.

1- (Nisâba sâhip olmayan) Fakirler,
2- (Hiç birşeyi bulunmayan) Miskinler,
3- Zekât toplama me’mûrları,
4- Müellefe-i kulûb,
5- Kölelikten kurtulacak kimseler,
6- (Borcunun karşılığı malı olmayan) Borçlular,
7- (Fi sebîlillâh) Allâh yolundakiler,
8- (Harçlıksız) Yolda kalmışlar.

Zekât bu sekiz yerden herhangi birine verilebilir. Ancak verilmesi en fazîletli yer, hiçbir şeyi olmayan miskinler ve Allâh yolundakilerdir.

Hac

Hac, zilhicce ayında ihrâma girerek arefe günü Arafat’ta vakfe yapmak, sonra da Kâbe’yi tavâf etmekten ibârettir. Gücü yeten her Müslümana, ömründe bir defa haccetmek farzdır.

Haccın farz olmasının şartları

1- Müslüman olmak,
2- Ergenlik çağına ulaşmış olmak,
3- Akıllı olmak,
4- Hür olmak,
5- Aslî ihtiyaçlarından fazla olarak evine dönünceye kadar âile fertlerine yetecek, yol ve vasıta masraflarını karşılayacak kadar paraya sahip bulunmak,
6- İslam memleketi olmayan yerde Müslüman olan kişi, haccın farz olduğunu bilmek.

Haccın Edasının Farz Olma Şartları

1- Vücudun sıhhatte olması,
2- Yol emniyetinin bulunması,
3- Kadının, kocası veya mahremininn(oğlu, kardeşi, babası gibi, nikâhlanması câiz olmayan bir yakınının) yanında bulunması.
4- Kocası ölen veya boşanmış olan kadının iddetinin bitmiş olması,
5- Hapislik gibi bir engelin bulunmaması.

Haccın Sıhhatinin Şartları

1- İhrâm (Hac niyeti ile ihrâma girmek)
2- Zaman (Zilhicce ayı)
3- Mekân (Kâbe ve Arafat)
4- İslâm (Müslüman olmak)

Dikkatinizi Çekebilir: İmanın Şartları Nelerdir? (Eğitim #5)

Kaynakça

1- Resimli Muhtasar İlmihal, Fazilet Neşriyat
2- TDV İslam Ansiklopedisi, Mustafa Sinanoğlu, İslam maddesi.

İslam'ın Şartları Nelerdir? (Eğitim #6)
İslam’ın Şartları Nelerdir? (Eğitim #6)

Yorum yapın

Don`t copy text!