İslam Tarihi İlminin Mahiyeti ve Kaynakları (Eğitim #4)

İslam Tarihi İlminin Mahiyeti ve Kaynakları

İslam tarihi kelime olarak İslam’ın tarihi, yani İslam dininin tarihi manasına gelir. Bu anlamıyla, tarihinin sanki İslam dininin tarihini incelediği sonucu çıkarılabilir. İslam tarihi ilminin, İslam dinin ortaya çıkışından başlayarak dünyanın çeşitli bölgelerine yayılış serüvenini konu edindiği düşünülürse, bu tanım yanlış da olmaz.

Devamını oku…İslam Tarihi İlminin Mahiyeti ve Kaynakları (Eğitim #4)

Osmanlı’da Vakıf Kültürü (Eğitim #3)

Osmanlı'da Vakıf Kültürü

Osmanlı tarihinde maarif, sıhhiye, imar gibi amme hizmetleri hep vakıflar vasıtasıyla yerine getirilmiş; hatta halka hizmet edenlerin maişeti de bu yolla karşılanmıştı. Camiler, mektep ve medreseler, tekkeler, hastaneler, köprüler, çeşmeler, su bendleri, hanlar, kervansaraylar hep vakıf olarak yapılmıştı. Peki, Osmanlı’da vakıf kültürü hangi hukukî kaideler çerçeve- sinde şekillenirdi? Padişahların ve halkın vakıflar üzerindeki hak ve sorumlulukları nelerdi?

Devamını oku…Osmanlı’da Vakıf Kültürü (Eğitim #3)

40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

Bilinçli bir Müslümanın özellikleri şunlardır: Allah’ın birliğine ve O’ndan başka ilâh olmadığına, Allah’ın meleklerine, peygamberlerine, Hazret-i Muhammed (aleyhisselâm) Allah’ın kulu ve peygamberi olduğuna, peygamberlere kitap gönderildiğine, âhiret gününe, öldükten sonra dirilmeye, hayır ve şerrin Allah’ın yaratmasıyla olduğuna şüphesiz inanır ve dili ile de bunları ifade (ikrar) eder.

Devamını oku…40 Maddede Müslümanın Özellikleri (Değerler Eğitimi #2)

Güzel Ahlak ve Sorumluluk Bilinci (Değerler Eğitimi #1)

Güzel Ahlak ve Sorumluluk Bilinci (Değerler Eğitimi #1)

İnsanca yaşamanın, huzur ve mutluluğu kazanmanın yolu olarak gördüğümüz sorumluluk bilinci ve güzel ahlak anlayışının temel prensiplerini ve altın kurallarını derli toplu olarak sunmaya çalıştık. Okuyunca, hayata, insanlara ve olaylara başka bir gözle bakmaya başladığınızı hissedecek; yaşayışınızı yeniden değerlendirmek ihtiyacı duyacaksınız.

Devamını oku…Güzel Ahlak ve Sorumluluk Bilinci (Değerler Eğitimi #1)

Don`t copy text!