İslam Tarihi İlminin Mahiyeti ve Kaynakları (Eğitim #4)

İslam Tarihi İlminin Mahiyeti ve Kaynakları

İslam tarihi kelime olarak İslam’ın tarihi, yani İslam dininin tarihi manasına gelir. Bu anlamıyla, tarihinin sanki İslam dininin tarihini incelediği sonucu çıkarılabilir. İslam tarihi ilminin, İslam dinin ortaya çıkışından başlayarak dünyanın çeşitli bölgelerine yayılış serüvenini konu edindiği düşünülürse, bu tanım yanlış da olmaz.

Devamını oku…

Mehmet Akif Ersoy Kimdir? Şiirlerini Nasıl Yazıyordu? Eserleri Nelerdir?

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy, son asırda yetişmiş fikir ve mücadele adamı, benzeri pek az görülen özü sözüne uyan bir ahlak kahramanıdır. Yakın tarihimizin en buhranlı dönemine şahitlik etmiş İstiklâl Marşı ve Safahat şairi, millî-dinî hassasiyeti ve karakteriyle milletimizin gönlünde yer edinen bir şahsiyettir.

Devamını oku…

Hasan el-Benna Kimdir? İhvan-ı Müslimin Nasıl Kuruldu? Neler Yaşadı? Nerede Vefat Etti?

Hasan el-Benna Kimdir?

Toplumsal ıslah çalışmaları alanında son asrın Müslümanlarının etkilemiş ve müceddid olarak kabul edilmiş bir İmam. Ömrünü tamamıyla ümmetin yeniden dirilişinin toplumsal, ekonomik, kültürel ve siyasi alanda İslam’ın düsturlarının egemen olmasına bağlı olduğu düşüncesine adayan bir âlim Hasan el-Benna. Yirminci yüzyılda en göze çarpan müslüman liderlerden biri.

Devamını oku…

Muhammed İkbal Kimdir? Nasıl Yaşadı? Nerede Vefat Etti? Eserleri Nelerdir?

Muhammed İkbal Kimdir?

Çağdaş İslam düşüncesinin dikkat çeken isimlerinden biri olan Dr. Muhammed İkbal, modern çağda müslümanların bir uyanışla yeniden harekete geçmesi için girişimlerde bulunan bir düşünce adamı ve şair olarak karşımıza çıkar. Hind çevresinde emperyalizm tarafından kuşatılmış, işgale uğramış bir halkın edebiyat, düşünce ve tasavvuf görüşünün üstünlüğünü savunabilecek bilgi birikimine sahiptir.

Devamını oku…

Osmanlı’da Vakıf Kültürü Nasıldı? Vakıf Sistemi Nasıl Çalışıyordu?

Osmanlı'da Vakıf Kültürü

Osmanlı tarihinde maarif, sıhhiye, imar gibi amme hizmetleri hep vakıflar vasıtasıyla yerine getirilmiş; hatta halka hizmet edenlerin maişeti de bu yolla karşılanmıştı. Camiler, mektep ve medreseler, tekkeler, hastaneler, köprüler, çeşmeler, su bendleri, hanlar, kervansaraylar hep vakıf olarak yapılmıştı. Peki, Osmanlı’da vakıf kültürü hangi hukukî kaideler çerçeve- sinde şekillenirdi? Padişahların ve halkın vakıflar üzerindeki hak ve sorumlulukları nelerdi?

Devamını oku…

Don`t copy text!