Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir?

Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir? (Portre #4)

Filistin kurtuluş mücadelesinin kilometre taşlarından ve Filistin ve Şam vilayetlerinde İslâmi kimliğin korunması yolunda çok yönlü mücadele önderlerinden âlim bir şahsiyet olan İzzeddin Kassam (Muhammed İzzeddin ibnu Abdülkadir el-Kassam), 1880’de Suriye’nin Lazkiye şehrine bağlı bir sahil ilçesi olan Cebele’de dünyaya geldi.

Şeyh İzzeddin Kassam

Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir?
Şeyh İzzeddin Kassam

İlköğrenimini doğduğu yerde yaptıktan sonra 1896 yılında Mısır’daki el-Ezher Üniversitesi’nde tahsil görmeye başladı. el-Ezher’de öğrenim gördüğü süre içinde Mısır’da İhvan-ı Müslimin Teşkilatına katıldı. 1906’da Mısırdaki ilim tahsilini tamamladıktan sonra çeşitli yerlerde davet ve eğitim faaliyetleri yürütmeye başladı.

Cebele’ye döndüğünde camide imamlık yapmaya başladı. Daha sonra Türkiye’ye geldi ve burada halkın vaaz ve irşad hizmetleri için kalmasını istemesi üzerine bir müddet Adana’da kaldı. Ardından tekrar döndüğü Cebele’de Kur’an, tefsir, fıkıh gibi ilimleri okuttu. Hali, tavrı, güzel huyu davetini destekliyordu.

Bu itibarla Şeyh İzzeddin Kassam o dönemde Suriye’nin maddi ve manevi mimarlarının başında geliyordu. Vaazlarında İslami dirilişin ancak öze dönüşle mümkün olacağını ve Müslümanların en büyük düşmanının emperyalizm olduğunu anlatıyordu.

Dikkatinizi Çekebilir: İskilipli Atıf Hoca Kimdir? (Portre #3)

Cihad’a Adanan Ömür

Bu arada İtalyanlar Libya’nın Trablusgarb şehrini işgale kalkışmışlar, Ömer Muhtar ve beraberindeki mücahitler de onlara karşı direnişe başlamışlardı. İzzeddin Kassam Suriye’de Ömer Muhtar ve beraberindeki mücahitler için yardım toplamaya başladı. Halk yardım kampanyasına bütün imkânlarını seferber ederek katıldı.

Şeyh Izzeddin Kassam ve yetiştirdiği mücahitler Ömer Muhtar’a yardım etmek için deniz yoluyla Trablusgarb’a ulaşmak üzere İskenderun’a geldi, ancak kırk gün kadar beklemelerine rağmen yola çıkamadılar. O zamanki Suriye hükümeti, mücahitleri geri çağırma emri çıkararak cihada katılmalarını engelledi.

Şeyh İzzeddin Kassam, Islam düşmanlarıyla cihad için en ufak bir fırsatı kaçırmıyordu. Birinci Dünya Savaşı patlak verince Osmanlı ordusunun birer neferi olarak savaştı. Harbin bitimine kadar güç yetirebildiği sahalarda çalışmaya devam etti.

Fransızlar da diğer Avrupa ülkeleri gibi savaş sonrasında bazı sömürgeler elde etti. Bu sömürgelerin başında Suriye geliyordu. Şeyh İzzeddin Kassam ve mücahitleri Suriye’de Fransızlara karşı cihada başladılar. Fransızlar ancak Sihyon bölgesinde tutunabiliyorlardı. Şam, Fransızların eline geçinceye kadar onlara büyük kayıplar verdirdi.

Nihayet mücahitlerin bazıları Türkiye’ye iltica ettiler. Şeyh İzzeddin Kassam ise somürgeci güçlerin ve onlarla işbirliği içindeki Siyonistlerin Filistin üzerindeki oyunlarının tehlikeli boyutlara geldiğini gördüğünden beraberindeki bazı mücahitlerle birlikte 1921’de Filistin’e gitti.

İzzeddin Kassam Filistin’e varınca Hayfa şehrine yerleşti ve burada hem öğrenci yetiştirmekle, hem de halkı İslami yönden şuurlandırmak için vaaz ve irşad çalışmaları yapmakla meşgul olmaya başladı.

İngilizlerin yoğun şekilde yahudileri getirip Filistin’e yerleştirdiklerini görünce halkı etkin bir şekilde cihada hazırlama çalışmalarını başlattı. Halkın gönlünü kahramanlık, özgürlük ve izzetle yaşamak duygularıyla yoğurdu.

Sadece vaaz ve irşad yoluyla insanları cihada hazırlamakla yetinmeyerek bir yandan samimi bir şekilde cihada katılacak fertler yetiştiriyor bir yandan da teçhizat temin etmeye çalışıyordu. İzzeddin Kassam, talebelerinden ve halkın içinde kendisine bağlı Müslümanlardan “askeri bir birlik” kurdu. Bu birliğe Şeyh Kassım’ın ismine nispetle “Kassamiler” denilmekteydi.

Kassamiler Hayfa’da ve Filistin’in kuzeyinde çok başarılı mücadeleler verdiler. 1931’e gelindiğinde cihadın fiilen başlatılması için hazırlıklar son merhalesine gelmişti. Bu arada İzzeddin Kassam’la, Kudüs’deki Kurtuluş Hareketi arasında irtibat da tamamlanarak güç birliği yapılmış ve hareket birliği sağlanmıştı.

Halk büyük kıyam için artık hazırdı. 5 Nisan 1931’de fiilen cihad başlatıldı ve bu tarihte İzzeddin Kassam’ın mücâhidleri gerek Ingiliz işgalcilere ve gerekse onların getirip Filistin topraklarıfna yerleştirdikleri siyonist teröristlere karşı çeşitli eylemler gerçekleştirdi.

Şeyh İzzeddin Kassam’ın başlattığı bu kıyam, Filistinlilerin İngilizlere karşı başlattığı altıncı kıyam olarak yerini alıyordu.

Filistin’de bir Yahudi devleti kurulmasını destekleyen İngiliz işgalciler İzzeddin Kassam’ın verdiği kaldırmak ve birliğini dağıtmak için yoğun bir çaba cihaddan ciddi şekilde rahatsız oluyor; onu ortadan kaldırmak için yoğun bir çaba harcıyorlardı.

1935 yılında İzzettin Kassam ve beraberindeki bazı mücahitlerle birlikte İngiliz işgalciler tarafından 500 kişilik bir birlikle onu karadan ve havadan muhasaraya aldılar. Kendisine teslim olması çağrısında bulunqn işgalcilere teslim olmayı değil karşı koymayı tercih ettiler.

Bu kuşatma esnasında Şeyh Kassam’ın beraberinde sadece 14 mücahid bulunuyordu. Çatışma şafağın sökmesinden önce başlayıp sabahın onuna kadar sürdü. 19 Kasım 1935 tarihinde meydana gelen bu çatışmada Şeyh İzzeddin Kassam şehid düştü.

Şeyh İzzeddin Kassam’ın mücadelesi Filistin halkı için bir meşale olmuş, onları harekete geçirerek 1936’da gerçekleşen büyük kıyamın da şartlarını hazırlamıştır. Onun başlattığı hareket silahlı mücadele konusunda birçoklarına cesaret kazandırmıştır.

Dikkatinizi Çekebilir: Şeyh Şamil Kimdir? (Portre #2)

Şeyh İzzettin Kassam ilmiyle, takvasıyla, cesaretiyle, kararlılığıyla ve İslâmi duyarlılığıyla kendinden sonra gelenlere örnek olmuştur.

Filistin’in 1917 yılında Ingilizlerin işgaline uğradığı yıllarda Başta Kudüs Müftüsü Şeyh Emin el-Huseyni ve İzzettin el-Kassam gibi âlimler olmak üzere Filistin halkı İstanbul’da bulunan Halife’ye bağlılığını sürdürmüş ve İngiliz hâkimiyetini gayri meşru bir işgal olarak görmüştür.

Bu nedenle Filistili ilim adamları İngilizlere karşı savaşmayı farz görmüşlerdir. İşte İzzettin Kassam bu kurtuluş mücadelesinin destansı önderi olarak tanınmıştır.

Kaynakça

1- Yakın Tarih Şehitler Albümü, AKEV Yayınları, 1992.
2- Ahmet Varol, Şeyh İzzettin Kassam ve Cihadı, vahdet.info.tr.
3- Büyük Yaşayanlar, MGV Yayınları, 2013.

Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir?
Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir?

Hakkımızda
İletişim

Yorum yapın

Don`t copy text!