Osmanlı’da Vakıf Kültürü (Eğitim #3)

Osmanlı'da Vakıf Kültürü

Osmanlı tarihinde maarif, sıhhiye, imar gibi amme hizmetleri hep vakıflar vasıtasıyla yerine getirilmiş; hatta halka hizmet edenlerin maişeti de bu yolla karşılanmıştı. Camiler, mektep ve medreseler, tekkeler, hastaneler, köprüler, çeşmeler, su bendleri, hanlar, kervansaraylar hep vakıf olarak yapılmıştı. Peki, Osmanlı’da vakıf kültürü hangi hukukî kaideler çerçeve- sinde şekillenirdi? Padişahların ve halkın vakıflar üzerindeki hak ve sorumlulukları nelerdi?

Devamını oku…Osmanlı’da Vakıf Kültürü (Eğitim #3)

Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir? (Portre #4)

Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir?

Filistin kurtuluş mücadelesinin kilometre taşlarından ve Filistin ve Şam vilayetlerinde İslâmi kimliğin korunması yolunda çok yönlü mücadele önderlerinden âlim bir şahsiyet olan İzzeddin Kassam (Muhammed İzzeddin ibnu Abdülkadir el-Kassam), 1880’de Suriye’nin Lazkiye şehrine bağlı bir sahil ilçesi olan Cebele’de dünyaya geldi.

Devamını oku…Şeyh İzzeddin Kassam Kimdir? (Portre #4)

Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

Umut sinemada toplumsal gerçeklik ve Yılmaz Güney sineması. Yılmaz Güney hem siyasal duruşu hem de Türk sinemasına getirdiği yeni anlayışlarla sinema tarihinde kendine özgün bir yer edinmiştir. Yılmaz Güney’in sinemaya başladığı yıllar bütün dünyada sol-sosyalist devrimci ideolojinin zirve yaptığı yıllardır. Sol ideolojinin içinden gelen biri olarak filmlerinin neredeyse tamamında bu dil kendini açığa vurur.

Devamını oku…Umut Yılmaz Güney 1970 (Film #3)

Don`t copy text!